Menu Zavřeno

Klub

Přihláška do KCHICH – nebo nás kontaktujte na e-mailu: michaela.john@email.cz

Přihláška do KCHICH v PDF

Přihláška na bonitaci v KCHICH – nebo nás kontaktujte na e-mailu: stribrnypotok@centrum.cz

Výhody členství

 • Volit a být volen do funkcí KCHICH
 • zůčastnit se členských schůzí klubu, vznášet podněty a připomínky k činnosti
 • Chovat plemeno v rámci ČMKU a FCI
 • Dostávat pravidelně zpravodaj a Katalog chovných italských chrtíků
 • Být pravidelně informován o aktuálním dění
 • Slevy poplatků za bonitace a klubové výstavy
 • Možnost získat titul Klubový vítěz nebo titul Šampion KCHICH zapisovaný do průkazu původu

Klubové poplatky

 • nový člen 550 Kč (450 Kč příspěvek + 100 Kč zápisné)
 • členský příspěvek 450 Kč/rok
 • bonitace pro člena klubu 300 Kč (po uzávěrce o 100 Kč více)
 • bonitace pro nečlena klubu 600 Kč (po uzávěrce o 200 Kč více)
 • poplatek za vystavení krycího listu 200 Kč
 • pro nečlena klubu poplatek za vystavení krycího listu 350 Kč + 100 Kč manipulační poplatek za vyřízení agendy týkající se vystavení průkazů původu
 • mimořádná bonitace – poplatek za bonitaci + cestovní náklady 3 členné bonitační komise

Číslo účtu KCHICH: 2112085474/2700

Klubový zpravodaj

 • Vychází 2 x až 3 x ročně a informuje o všem podstatném, co se v životě italských chrtíků v rámci klubu i mimo něj událo
 • zasílán je všem členům klubu a to v podobě tištěné (formát A5)
 • uvádí adresy funkcionářů klubu a přehled poplatků
 • termíny a výsledky bonitací
 • termíny a výsledky výstav
 • přehled o klubovém životě
 • podmínky získání titulu šampion KCHICH a nové držitele šampionátu
 • rady pro chov a držení chrtíka
 • přehled plemeníků, fotografie, inzerce
 • další zajímavosti z domova i ze světa o italských chrtících
 • každé číslo je věnováno nějakému hlavnímu tématu týkajícího se chrtíků
 • u většiny témat nechybí ani vyjádření odborníka a osobní zkušenosti majitelů či chovatelů chrtíků
 • najdete zde články týkající se zdraví, aktivit s chrtíkem, dále také články z výstav, dostihů a jiných akcí
 • i Vy máte možnost se na tvorbě zpravodaje podílet!

Klubové řády

Zápisní řád KCHICH zde:
Zápisní řád KCHICH

Bonitační řád KCHICH zde:
Bonitační řád KCHICH

Stanovy KCHICH zde:
Stanovy KCHICH

 

Klubový šampion 

Titul šampiona klubu je prestižním titulem,
který by měl zdobit skutečně jen chrtíky špičkových kvalit, kteří dlouhodobě získávají na výstavách nejvyšší ocenění.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách, pokud dosáhne předepsaného počtu bodů, majitel zažádá o přiznání titulu výbor KCHICH. O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH.

Titul „Klubový šampion KCHICH“ může získat chrtík pouze jednou za život.

Minimální počet bodů pro získání titulu šampion Klubu chovatelů italských chrtíků je 250 bodů, a to nejméně ve dvou výstavních sezónách

Podmínkou je získat na klubové výstavě KCHICH minimálně ocenění V4 (ve třídách, kde je zadáván titul CAJC, CAC – tedy třídy: mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, šampionů).
Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent. Výjimku tvoří balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Klubového šampiona KCHICH nezapočítávají (výjimku tvoří evropská a světová výstava pořádaná v dané zemi pod záštitou FCI).

Pokud chrtík získá stanovenou bodovou hranici a splní podmínku ocenění na klubové výstavě, zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků s kartičkami titulů na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body, dle vzoru na webových stránkách klubu.

Body lze započíst pouze po dobu členství majitele nebo alespoň jednoho
ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných výstav uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu.

Štěpánka Štěpánková

Studentská 2496, 276 01 Mělník
s.stepankova@centrum.cz

Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:
Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)

Ocenění Body
V1 6
V2 5
V3 4
V4 2
VDH 4
Res. VDH 2
CAC 6
CAJC 3
Res. CAC 3
CACIB 10
Res. CACIB 6
BOB 7
BOS 4
BOV 5
BOJ 5
Evropský vítěz 10
Světový vítěz 20
Klubový vítěz 6
Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz 8
Světová či evropská výstava
za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4)
5

Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění Body
V1 4
V2 3
V3 2
V4 1
VDH 3
Res. VDH 1
CAC 5
CAJC 2
Res. CAC 3
Národní vítěz 6
BOB 7
BOS 4
BOJ 5
BOV 5

Klubová výstava KCHICH

Ocenění Body
V1 8
V2 6
V3 4
V4 2
V1 (ve třídě veteránů) 6
CAJC 3
CAC 8
Res. CAC 5
BOJ 10
Nejlepší fena/pes 7
Vítěz Top Class 5
Klubový vítěz 10
Klubový vítěz mladých 5
BOB 15
BOS 8
BOV 10
Na všech výstavách Body
BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1 10
BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2 8
BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3 6
BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4 4
BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5 2
BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1 10
BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2 8
BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3 6
Junior šampion země 10
Šampion země 20

Započitatelné ekvivalenty.
Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC.
V zemích, kde se zadává titul Nejlepší mladá fena/mladý pes a Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body

 

Klubový veterán šampion

Řád pro udělování titulu Klubový veterán šampion KCHICH platný od 1. 3. 2019

Podmínkou pro udělení tohoto titulu je potvrzený titul Český veterán šampion, může být získaný i před počátkem platnosti tohoto řádu.

Podmínkou je získání na klubové výstavě KCHICH jedenkrát ocenění V1 ve třídě veteránů nebo metuzalémů, a to po získání a potvrzení titulu Český veterán šampion. Lze uplatnit ocenění získané od 1. 1. 2018.

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled získaných ocenění a kopii šampionátu na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH.

Podmínkou pro udělení titulu, je v době potvrzení Českého veterán šampiona a po celou dobu získání ocenění V1 členství majitele, nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a titul může být udělen pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných výstav a v době udělení šampionátu uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti
o udělení titulu.

Štěpánka Štěpánková

Studentská 2496, 276 01 Mělník
s.stepankova@centrum.cz

Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

 

Dostihový a coursingový šampion KCHICH

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

Podmínkou udělení titulu je platná dostihová licence italského chrtíka v době konání všech započítávaných dostihů

Podmínkou udělení titulu je 12 čistě doběhnutých dostihů v minimálně dvou sezonách,
v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 4 dostihy CACIL, přičemž se pes alespoň jednou umístí v 1. polovině startujících. U sprinterů se akceptuje CACIL i pokud
se nesejde potřebný počet psů.

Titul „Dostihový šampion KCHICH“ může chrtík získat pouze jednou za život.

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled dosažených výsledků zapsaných do tabulky spolu s doklady prokazující tyto výsledky k rukám místopředsedy KCHICH. Tabulka s přehledem výsledků musí obsahovat nejméně datum konání dostihu, místo dostihu a dosažený výsledek

O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH

Podmínkou je po dobu plnění podmínek pro získání titulu členství majitele nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných dostihů uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH
i v době podání žádosti o udělení titulu

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

Platná coursingová licence italského chrtíka v době konání všech započítávaných závodů

12 čistě doběhnutých závodů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 2 závody CACIL, přičemž získá minimálně 165 bodů.

Titul „Coursingový šampion KCHICH“ může chrtík získat pouze jednou za život

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled dosažených výsledků zapsaných do tabulky spolu s doklady prokazující tyto výsledky k rukám místopředsedy KCHICH. Tabulka s přehledem výsledků musí obsahovat nejméně datum konání závodu, místo závodu a dosažený výsledek

O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH
o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH

Podmínkou je po dobu plnění podmínek pro získání titulu členství majitele nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných dostihů uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

NOVÁ PRAVIDLA PRO UDÍLENÍ DOSTIHOVÉHO / COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH JSOU PLATNÁ OD 1. 3. 2019, PODLE TĚCHTO PRAVIDEL LZE ZPĚTNĚ ZAPOČÍTÁVAT I SEZÓNU 2016

TOP Italský chrtík roku

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže, počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC – mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů, dále ve třídě veteránů a třídě čestné (TOP Class)

Nejpozději do 15. ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH.

Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body za uvedená ocenění a uplatněné body za konkurenci, dle vzoru na webových stránkách klubu.

Podmínkou přihlášení do soutěže je alespoň 60 dosažených bodů a dále účast na jedné z výstav KCHICH ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů nebo čestné (TOP Class) v daném počítaném roce bez ohledu na výsledné hodnocení.
Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent.

Výjimkou jsou balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítávají (výjimku tvoří pouze evropská a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI)

Pořadí soutěže TOP chrtík daného roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.

Započitatelné ekvivalenty: Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC. V zemích, kde se zadává titul Nejlepší mladá fena/mladý pes a Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body.

Při umístění vašeho psa do V4, je možno započítat 2 body za každého psa/fenu, který je v katalogu příslušné výstavy v dané základní třídě konkurentem – počítá se obsazení dle katalogu.

Body se zasílají místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.czZasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:

Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)

Ocenění Body
V1 6
V2 5
V3 4
V4 2
VDH 4
Res. VDH 2
CAC 6
CAJC 3
Res. CAC 3
CACIB 10
Res. CACIB 6
BOB 7
BOS 4
BOV 5
BOJ 5
Evropský vítěz 10
Světový vítěz 20
Klubový vítěz 6
Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz 8
Světová či evropská výstava
za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4)
5

Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění Body
V1 4
V2 3
V3 2
V4 1
VDH 3
Res. VDH 1
CAC 5
CAJC 2
Res. CAC 3
Národní vítěz 6
BOB 7
BOS 4
BOJ 5
BOV 5

Klubová výstava KCHICH

Ocenění Body
V1 8
V2 6
V3 4
V4 2
V1 (ve třídě veteránů) 6
CAJC 3
CAC 8
Res. CAC 5
BOJ 10
Nejlepší fena/pes 7
Vítěz Top Class 5
Klubový vítěz 10
Klubový vítěz mladých 5
BOB 15
BOS 8
BOV 10
Na všech výstavách Body
BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1 10
BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2 8
BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3 6
BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4 4
BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5 2
BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1 10
BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2 8
BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3 6