Menu Zavřeno

TOP chrtík

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže, počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC – mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů, dále ve třídě veteránů a třídě čestné.

Nejpozději do 15. ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH.

Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body za uvedená ocenění a uplatněné body za konkurenci, dle vzoru na webových stránkách klubu.

Podmínkou přihlášení do soutěže je alespoň 60 dosažených bodů a dále účast na jedné z výstav KCHICH ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů nebo čestné  v daném počítaném roce bez ohledu na výsledné hodnocení. Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent.

Výjimkou jsou balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítávají (výjimku tvoří pouze evropská a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI)

Pořadí soutěže TOP chrtík daného roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.

Započitatelné ekvivalenty: Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC. V zemích, kde se zadává titul Nejlepší mladá fena/mladý pes a Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body.

Při umístění vašeho psa do V4, je možno započítat 2 body za každého psa/fenu, který je v katalogu příslušné výstavy v dané základní třídě konkurentem – počítá se obsazení dle katalogu.

Body se zasílají místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.cz Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:

Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)

Ocenění Body
V1 6
V2 5
V3 4
V4 2
VDH 4
Res. VDH 2
CAC 6
CAJC 3
Res. CAC 3
CACIB 10
Res. CACIB 6
BOB 7
BOS 4
BOV 5
BOJ 5
Evropský vítěz 10
Světový vítěz 20
Klubový vítěz 6
Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz 8
Světová či evropská výstava za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4) 5

Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění Body
V1 4
V2 3
V3 2
V4 1
VDH 3
Res. VDH 1
CAC 5
CAJC 2
Res. CAC 3
Národní vítěz 6
BOB 7
BOS 4
BOJ 5
BOV 5

Klubová výstava KCHICH

Ocenění Body
V1 8
V2 6
V3 4
V4 2
V1 (ve třídě veteránů) 6
CAJC 3
CAC 8
Res. CAC 5
BOJ 10
Nejlepší fena/pes 7
Vítěz třídy čestné 5
Klubový vítěz 10
Klubový vítěz mladých 5
BOB 15
BOS 8
BOV 10

Na všech výstavách Body
BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1 10
BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2 8
BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3 6
BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4 4
BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5 2
BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1 10
BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2 8
BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3 6