Menu Zavřeno

TOP chrtík

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel nebo spolumajitel ve smyslu předpisů ČMKU  je členem KCHICH.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách pořádaných členskými organizacemi FCI dle bodovací tabulky níže, počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC – mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů, dále ve třídě veteránů a třídě čestné.

Nejpozději do 15. ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH.

Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body za uvedená ocenění a uplatněné body za konkurenci, dle vzoru na webových stránkách klubu.

Podmínkou přihlášení do soutěže je alespoň 60 dosažených bodů a dále účast na jedné z výstav KCHICH ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů nebo čestné  v daném počítaném roce bez ohledu na výsledné hodnocení. Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent.

Výjimkou jsou balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítávají (výjimku tvoří pouze evropská a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI)

Pořadí soutěže TOP chrtík daného roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.

Započitatelné ekvivalenty: Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC. V zemích, kde se zadává titul Nejlepší mladá fena/mladý pes a Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body.

Při umístění vašeho psa do V4, je možno započítat 2 body za každého psa/fenu, který je v katalogu příslušné výstavy v dané základní třídě konkurentem – počítá se obsazení dle katalogu.

Body se zasílají místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.cz Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:

Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)

Ocenění Body
V1 6
V2 5
V3 4
V4 2
VDH 4
Res. VDH 2
CAC 6
CAJC 3
Res. CAC 3
CACIB 10
Res. CACIB 6
BOB 7
BOS 4
BOV 5
BOJ 5
Evropský vítěz 10
Světový vítěz 20
Klubový vítěz 6
Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz 8
Světová či evropská výstava za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4) 5

Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění Body
V1 4
V2 3
V3 2
V4 1
VDH 3
Res. VDH 1
CAC 5
CAJC 2
Res. CAC 3
Národní vítěz 6
BOB 7
BOS 4
BOJ 5
BOV 5

Klubová výstava KCHICH

Ocenění Body
V1 8
V2 6
V3 4
V4 2
V1 (ve třídě veteránů) 6
CAJC 3
CAC 8
Res. CAC 5
BOJ 10
Nejlepší fena/pes 7
Vítěz třídy čestné 5
Klubový vítěz 10
Klubový vítěz mladých 5
BOB 15
BOS 8
BOV 10

Na všech výstavách Body
BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1 10
BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2 8
BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3 6
BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4 4
BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5 2
BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1 10
BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2 8
BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3 6