Menu Zavřeno

Dostihoví a coursingoví vítězi

Dostihový vítěz 2022

Klasik pes – Bentley Camino Bianca

(chov. I. Pličková, maj. L. Tomanová)

Klasik fena – Tilli Tileco

(chov. Z.Barák, maj. B. Tvarogová)

Klasik senior fena – Kersee Annaperla

(chov. i maj. H. Šebestová)

Sprinter pes – Zagato Annaperla

(chov. H. Šebestová, maj. N. Bezvodová)

Sprinter fena – Toccata Bohemia Skara

(chov. R. Marešová, maj. M. Novodvorská)

Coursingový vítěz 2022

Klasik pes – Zoomee Annaperla

(chov. H. Šebestová, maj. J. Pešice)

Klasik fena – Tilli Tileco

(chov. Z. Barák, maj. B. Tvarogová)

Sprinter pes – Julius Cesar Můj andílek

      (chov. i maj.  M. Vágnerová )

Dostihový vítěz 2021

Klasik pes – Zippo Libre na Klínkách

(chov. Marie Kollárová Vacková, maj. Kateřina Ramešová)

Klasik Fena – Tilli Tileco

(chov. Zdeněk Barák, maj. Barbora Tvarogová)

Klasik senior pes – Aristo camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Kamila Vašíčková)

Klasik senior fena – Abracadabra Camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Kamila Vašíčková)

Sprinter pes – Igor Feritte Bugsy

(chov. Eva Baxová, maj. Denisa Ptáčková)

Coursingový vítěz 2021

Klasik pes – Zippo Libre na Klínkách

(chov. Marie Kollárová Vacková, maj. Kateřina Ramešová)

Klasik Fena – Tilli Tileco

(chov. Zdeněk Barák, maj. Barbora Tvarogová)

Sprinter pes – Julius Cesar Můj andílek

(chov. i maj. Monika Vágnerová)

Dostihový vítěz 2020

Klasik pes – Bentley Camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Ludmila Tomanová)

Klasik fena – Arabela Feritte Bugsy

(chov. Eva Baxová, maj. Tobias Sombrowski)

Klasik senior pes – Aristo camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Kamila Vašíčková)

Klasik senior fena – Abracadabra Camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Kamila Vašíčková)

Sprinter pes – Igor Feritte Bugsy

(chov. Eva Baxová, maj. Denisa Ptáčková)

Sprinter senior pes – Aronne z Pankráckého Vrchu

(chov. i maj. Ivona Steinvald)

Coursingový vítěz 2020

Klasik pes – Easter Bubble Asseto Corse

(chov. Renáta Ivánek, maj. Martina Rejdová)

Klasik fena – Ultra Ginetta Annaperla

(chov. Helena Šebestová, maj. Andrea Vachová)

Sprinter pes – Julius Cesar Můj andílek

(chov. i maj. Monika Vágnerová)

Dostihový vítěz 2019

Klasik pes – Bentley Camino Bianca

(chov. Iveta Pličková, maj. Ludmila Tomanová)

Klasik fena – Kersee Annaperla

(chov. i maj. Helena Šebestová)

Klasik senior pes – Kuba Libre na Klínkách

(chov. Marie Kollárová Vacková, maj. Kateřina Ramešová)

Klasik senior fena – Casablanca di Sangue Regale

(chov. Markéta Uhlířová, maj. Jiří Švestka)

Sprinter pes – Kaprice Feritte Bugsy

(chov. Eva Baxová, maj. Lucie Primusová)

Sprinter senior pes – Aronne z Pankráckého Vrchu

(chov. i maj. Ivona Steinvald)

Coursingový vítěz 2019

Klasik pes – Zippo Libre na Klínkách

(chov. Marie Kollárová Vacková, maj. Kateřina Ramešová)

Klasik fena – Lilith Feritte Bugsy

(chov. Eva Baxová, maj. Žaneta Dufek)

Sprinter pes – Julius Cesar Můj andílek

(chov. i maj. Monika Vágnerová)

Sprinter fena – Cherrylee Raya Rozárka

(chov. Kateřina Rejnková, maj. Lucie Kohoutová)