Menu Zavřeno

Pravidla inzerce KCHICH

Možnost inzerce na webu a sociálních sítích KCHICH

1) Právo na zveřejnění prezentace chovatelské stanice na webových stránkách klubu a na sociálních sítích klubu má pouze člen klubu, který je zároveň chovatelem ve smyslu předpisů ČMKU, který odchoval alespoň jeden vrh štěňat pod Klubem chovatelů italských chrtíků, z.s., nebo mu byl vystaven krycí list od Klubu chovatelů italských chrtíků, z.s a zároveň o zveřejnění prezentace/inzerce klub požádal. Stejná pravidla se uplatní i pro prezentaci plánovaného vrhu, prezentaci štěňat a inzerci štěňat k prodeji. V případě, že chovatel nerealizuje krytí na základě vystaveného krycího listu nejpozději do 1 roku od vystavení krycího listu, bude mu prezentace/inzerce odstraněna.

2) Člen klubu má právo na prezentaci chovného psa, který je v jeho výlučném vlastnictví nebo v podílovém spoluvlastnictví, za podmínky dodržení předpisů ČMKU o spoluvlastnictví, na webových stránkách klubu