Menu Zavřeno

Chov

Prepinaci

Změna v zápisním řádu ČMKU

4.8.2021

Po připomínkovém řízení se zápisní řád ČMKU vrátil k původní verzi –

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí
pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.

Plemenná kniha

ČMKU – budova ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy. 
Jakub Kadlec  kadlec@cmku.cz    +420 725 820 486

Nový ceník ČMKU

Od 1.1.2020 je v platnosti nový ceník ČMKU.
Mimo jiné už „příloha PP“ není součástí rodokmenu a je zpoplatněna.
Pro chovatele je zde i nová sankce za pozdní podání “ přihlášky k zápisu štěňat“

Ceník ZDE

Novela zákona – hlášení 3 a více fen

Od 15.1.2020 nabývá účinnosti novela zákona o veterinární péči. Povinnost nahlásit svůj chov se nově vztahuje na majitele 3 a více fen. A to i těch kastrovaných.


Formulář k tomu určený najdete na stránkách Státní veterinární správy.

https://www.svscr.cz/jake-hlavni-zmeny-prinasi-novela-veterinarniho-zakona
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/cinnosti-registrace-schvaleni-povoleni
https://www.svscr.cz/online-formulare/hlaseni-3-a-vice-fen/

Upozornění pro chovatele!

Vážení chovatelé, s ohledem na schválení nového Zápisního a Bonitačního řádu upozorňujeme na tyto podstatné změny. Nově bylo do zápisního řádu zavedeno omezení počtu vrhů a to tak, že na chovné feně může být odchováno maximálně 5 vrhů za život. Nadále se tedy již nebude jednat o doporučení klubu, nýbrž o předpis, kterým se musí členové klubu řídit.

Nadále také zůstává podmínkou pro absolvováni bonitace doložení protokolu o vyšetření luxace čéšky od veterináře pověřeného veterinární komorou toto posouzení provést. Bylo tak navázáno na doporučení a diskuze z posledních několika let. Dovolujeme si zdůraznit, že výsledek vyšetření nebude ovlivňovat zařazení do chovu při bonitaci, jedná se pouze o požadavek na předložení tohoto vyšetření. Odkaz na seznam veterinářů najdete v sekci „důležité“ níže.

Doporučení pro chovatele

V zájmu zdraví chovných fen a kvalitních odchovů:

Nedoporučujeme spojovat jedince se stejnou vadou.

Doporučujeme v chovu klást důraz na výšku a plnochrupost.

Doporučujeme na jedné feně odchovat max. pět vrhů.

Doporučujeme krytí feny maximálně jednou ročně. V případě dalšího krytí je nutné vynechat následující dvě hárání a to i v případě, že fena nezabřezla.

Doporučujeme provádění testů na luxaci pately ( vykloubení čéšky ).

Nedoporučujeme krytí dvou nemocných jedinců.

Podmínky chovnosti

Do chovu mohou být zařazeni pouze chovní jedinci,
tj. čistokrevní psi a feny s průkazem původu, kteří úspěšně absolvovali bonitaci.

Bonitace – chovatelská činnost, při níž je pes/fena posouzen/a odbornou komisí KCHICH a porovnán/a s platným standardem FCI.

Přednosti, nedostatky či vady v souladu se standardem jsou zapsány do bonitačního listu. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitačního listu a průkazu původu označením chovný – nechovný.

Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými anatomickými vadami, jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění jakékoli anatomické a exteriérové vady, jež je dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, a dále jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.

Bonitační komisi tvoří posuzovatel exteriéru psů a dva členové klubu.

Minimální věková hranice pro zařazení italského chrtíka do chovu je 15 měsíců. Fena je chovná do dosažení hranice 8 let, chovnost psa není omezena věkovou hranicí.

Minimální věk pro absolvování bonitace je dovršených 13 měsíců ke dni konání bonitace.