Menu Zavřeno

Členská schůze 2021

Vážení členové klubu,

dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi KCHICH, která se bude konat 12.6.20201 v 16:30 hodin v areálu zámeckého parku Státního zámku Valtice.

Prosím omluvte zkrácený naplánovaný program členské schůze s ohledem na omezené možnosti plánování kolem pandemie a nutnosti uspořádat členskou schůzi co nejdříve, a to zejména s ohledem na nutnost zvolit nový výbor KCHICH a ombudsmana KCHICH.
Zároveň žádáme o zaslání návrhů kandidatury členů klubu do výboru KCHICH a ombudsmana.
Aktuálně sdělujeme, že jeden člen výboru již ukončil svou činnost k 31.12.2020 a druhý člen výboru se rozhodl již nekandidovat do nového volebního období.

Návrhy na kandidátní listinu žádáme doručit emailem na adresu: kchichcz@seznam.cz nejpozději do 9.6.2021 do 23:00 hodin.

 

Mgr. Šárka Anežková Harantová Předsedkyně výboru KCHICH

PROGRAM SCHŮZE