Menu Zavřeno

Sport

Dostihová a coursingová komise ČMKU má nové stránky.
Zde naleznete aktuální kalendář, termíny měření výšky a veškeré novinky

https://www.dackcr.cz/

 

Dostihová a coursingová licence
Dostihová a coursingová komise ČMKU

Oznámení žadatelům o dostihovou licenci

S platností od 8.8.2019 dochází ke změně formy úhrady poplatku za vystavení Dostihové licence.
Poplatek již nebude hrazen v hotovosti, ale bezhotovostně na účet Dostihové a coursingové komise.

Po splnění podmínek pro udělení licence majitel psa uhradí na účet Dostihové a coursingové komise poplatek za vystavení licence:

Číslo účtu: 2201666537/2010

Variabilní symbol: 100

Poplatek: 700,- Kč

Zpráva pro příjemce / poznámka: jméno psa

K vystavení licence majitel psa odešle na adresu registrátorky licencí tyto doklady:

– Tréninkovou kartu, v níž jsou zapsány splněné licenční zkoušky (1x solo běh a 2x společný běh), u whippetů a italských chrtíků i zápis o měření kohoutkové výšky.
– Karta musí obsahovat potvrzení o členství majitele v organizaci, která je členským subjektem ČMKU.

– Kopii průkazu původu

– Potvrzení o úhradě poplatku za vystavení licence na účet DaCK

Adresa registrátorky licencí:

Veronika Bejčková
Švermova 50
Lahošť 417 25
Email: dack@cmku.cz