Menu Zavřeno

Dostihový a coursingový klubový šampion

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

Podmínkou udělení titulu je platná dostihová licence italského chrtíka třídy CACIL v době konání všech započítávaných dostihů

Podmínkou udělení titulu je 12 čistě doběhnutých dostihů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 4 dostihy CACIL, přičemž se pes alespoň jednou umístí v 1. polovině startujících. 

Titul „Dostihový šampion KCHICH“ může chrtík získat pouze jednou za život.

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled dosažených výsledků zapsaných do tabulky spolu s doklady prokazující tyto výsledky k rukám místopředsedy KCHICH. Tabulka s přehledem výsledků musí obsahovat nejméně datum konání dostihu, místo dostihu a dosažený výsledek

O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH

Podmínkou je po dobu plnění podmínek pro získání titulu členství majitele nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných dostihů uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

Platná coursingová licence italského chrtíka třídy CACIL v době konání všech započítávaných závodů

12 čistě doběhnutých závodů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 4 závody CACIL, přičemž získá minimálně 300 bodů.

Titul „Coursingový šampion KCHICH“ může chrtík získat pouze jednou za život

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled dosažených výsledků zapsaných do tabulky spolu s doklady prokazující tyto výsledky k rukám místopředsedy KCHICH. Tabulka s přehledem výsledků musí obsahovat nejméně datum konání závodu, místo závodu a dosažený výsledek

O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH

Podmínkou je po dobu plnění podmínek pro získání titulu členství majitele nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných dostihů uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE