Menu Zavřeno

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

KCHICH a směrnice GDPR

V současné době platí v české republice zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Od 25. 5. 2018 vstoupila v platnost směrnice evropské komise GDPR o ochraně osobních údajů. Prováděcí předpisy k této směrnici jsou teprve ve stádiu vzniku a ještě nevstoupily do legislativního procesu. Judikatura k dané problematice také není k dispozici. Přesto se náš klub musí stávající situaci přizpůsobit a pokusit se splnit existující podmínky tohoto předpisu.

Co z toho plyne pro nás, jako členy klubu:

1. Na klubovém webu najdete článek „ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ČLENŮ KCHICH, kde je stručně popsáno, jak a jaké osobní údaje klub zpracovává a jaká jsou naše práva vzhledem k jejich zpracování.

2. POKUD CHCETE, ABY U VAŠICH PSŮ BYLO V DATABÁZI, SEZNAMU CHOVNÝCH PSŮ A V KLUBOVÉM ZPRAVODAJI UVEDENO VAŠE JMÉNO A KONTAKTNÍ ÚDAJE, MUSÍTE VYPLNIT A POKLADNÍKOVI POŠTOU ODESLAT VLASTNORUČNĚ PODEPSANÝ„SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM NĚKTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ U NÍŽE UVEDENÝCH PSŮ“.

Ze zákona je nutný fyzický podpis, nikoliv například naskenovaný dokument!
Na jednom papírovém dokumentu samozřejmě můžete uvést několik psů ve vašem vlastnictví.

3. Nové jsou i ostatní formuláře, jejichž součástí je povinný souhlas a poučení o zpracování osobních údajů:

 • Souhlas se zpracováním některých osobních údajů u uchovňované feny
 • Chovná karta KCHICH pro uchovňované psy
 • Hlášení vrhu
 • Krycí list, bonitační list
 • Přihláška k zápisu vrhu štěňat
 • Přihláška na Klubovou výstavu
 • Členská přihláška

4. Nejpozději na přelomu roku budou v databázi psů odstraněny kontaktní adresy u psů, k nimž nedojde souhlas.

I nadále bude výbor pracovat na aktualizaci interních předpisů a smluv, aby byly v souladu s novými zákony a přepisy. O všech podstatných změnách vás budeme informovat jak v našem Zpravodaji, tak i zde na webových stránkách.

Souhlas se zpracováním osobních údajů k vytištění :

Souhlas ke stažení v PDF

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ U ČLENŮ Spolku KCHICH,z.s.

Členové Klubu chovatelů italských chrtíků z.s. svým podpisem na přihlášce souhlasili se stanovami a tím i se zpracováním některých osobních údajů za účelem naplnění poslání klubu. Nová legislativa vyžaduje konkretizování těchto činností:

Zpracování některých osobních údajů v Klubu chovatelů italských chrtíků z.s.:

1.Klub chovatelů italských chrtíků z. s. se sídlem Rtyně nad Bílinou 139, 417 62, Rtyně nad Bílinou, okres Teplice IČ: 70822468, (dále jen „KCHICH“) ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovává tyto osobní údaje svých členů:

 1. -jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefon, e-mail,
 2. -evidenci plateb členských příspěvků,
 3. -údaje o získaných oceněních v KCHICH, údaje o kárných opatřeních v KCHICH,
 4. -aprobace rozhodčích,
 5. -informace o čestném členství, informace o platnosti či zániku členství.

2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem naplnění poslání KCHICH.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno KCHICH, osobní údaje však pro KCHICH mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. a) Externí účetní zpracovávající účetní agendu KCHICH.
 2. b) Firma zajišťující distribuci klubových tiskovin.
 3. c) Případně poskytovatelé softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době KCHICH nevyužívá.

4.Člen má právo:

 1. -vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. -požadovat po KCHICH informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
 3. -požadovat po KCHICH vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 4. -vyžádat si u KCHICH přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 5. -požadovat po KCHICH výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon a nadřízené předpisy umožňují,
 6. -v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na KCHICH nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Rtyně nad Bílinou 22.5.2018