Menu Zavřeno

Změna v zápisním řádu ČMKU

Po připomínkovém řízení se zápisní řád ČMKU vrátil k původní verzi –

Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí
pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.