Menu Zavřeno

Klubový veterán šampion

Řád pro udělování titulu Klubový veterán šampion KCHICH platný od 13.11.2021

Podmínkou je získání  jedenkrát ocenění V1 ve třídě veteránů nebo 1. místo v soutěži metuzalémů na klubové výstavě KCHICH a jedenkrát ocenění V1 ve třídě veteránů na jakékoliv výstavě se zadáváním CAC, pořádané členskou organizací FCI a konané v České Republice. Lze uplatnit výsledky od 1.1.2020

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled získaných ocenění na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH.

Podmínkou pro udělení titulu, je po celou dobu získání ocenění V1 členství majitele, nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a titul může být udělen pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných výstav a v době udělení šampionátu uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu.

Štěpánka Štěpánková

Studentská 2496, 276 01 Mělník s.stepankova@centrum.cz

Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně