Menu Zavřeno

Klubový veterán šampion

Řád pro udělování titulu Klubový veterán šampion KCHICH platný od 1. 3. 2019

Podmínkou pro udělení tohoto titulu je potvrzený titul Český veterán šampion, může být získaný i před počátkem platnosti tohoto řádu.

Podmínkou je získání na klubové výstavě KCHICH jedenkrát ocenění V1 ve třídě veteránů nebo metuzalémů, a to po získání a potvrzení titulu Český veterán šampion. Lze uplatnit ocenění získané od 1. 1. 2018.

Pokud chrtík splní podmínky pro udělení titulu, zašle majitel přehled získaných ocenění a kopii šampionátu na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH.

Podmínkou pro udělení titulu, je v době potvrzení Českého veterán šampiona a po celou dobu získání ocenění V1 členství majitele, nebo alespoň jednoho ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a titul může být udělen pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných výstav a v době udělení šampionátu uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu.

Štěpánka Štěpánková

Studentská 2496, 276 01 Mělník s.stepankova@centrum.cz

Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně