Menu Zavřeno

Mapovaní luxace pately

Mapování výskytu luxace pately u italských chrtíků
Klub chovatelů italských chrtíků připravuje program na kontrolu zdraví našeho plemene, a protože při jeho realizaci je nutné mapovat celou populaci italských chrtíků, rádi bychom vás seznámili s naším plánem. Pro realizaci tohoto programu jsme požádali o spolupráci a součinnost i Klub chovatelů chrtů a máme ústně přislíbenou účast a podporu.

 

Jak víte, jednou z dědičně podmíněných chorob u našeho plemene je luxace pately. Výskyt této vady není podložen žádnou statistikou a seriózní studií, proto bychom rádi zmapovali výskyt luxace pately a na základě plošného screaningu vypracovali studii výskytu a případný vliv na plemenitbu, na ní pak navazující možné chovatelské doporučení nebo plán na eliminaci vady.

 

Základní podmínkou je co možná nejdetailnější zmapování výskytu luxace pately u populace italských chrtíků. Krokem k tomu by bylo dlouhodobé – alespoň tříleté – provádění kontroly stavu patel chovných jedinců, ideálně i dalších jedinců, kteří se do chovu nezapojují a žijí „jen jako mazlíčci“. Proto chceme zavést od 1. 1. 2014 povinnost pro psy a feny, kteří se budou podílet od toho data na chovu (tj. na vrzích štěňat zapsaných od 1. 1. 2014, tedy i vrzích nakrytých v listopadu a prosinci 2013), a následně u všech jedinců, kteří budou uchovňováni od tohoto data, absolvovat vyšetření na luxaci čéšky u certifikovaného lékaře. Výsledky vyšetření by sloužily jen k informaci a nevyvozovaly by se z nich žádné momentální závěry. Nikdo ze psů by nebyl omezován nebo eliminován z chovu. Výsledky zdravotního testu od certifikovaných posuzovatelů luxace čéšky by jednotliví chovatelé zasílali poradkyni chovu KCHICH paní Heleně Podané. Dílčí výsledky screaningu by byly každoročně poskytovány zúčastněným klubům. Toto mapování populace má smysl pouze tehdy, bude-li plošné a budou-li se na něm podílet oba kluby. (Rádi bychom zkusili do projektu zapojit i slovenský Klub chovatelov chrtov, aby byly podklady výzkumu co největší.) Závěry vyšetření slouží pouze k výzkumu a ne k jakémukoli postižení nebo vyloučení postižených psů z chovu. Vyšetření je naprosto nebolestivé, provádí se za vědomí psa, trvá cca 5 – 10 minut včetně vyhotovení protokolu, cena vyšetření se pohybuje mezi 300 – 500 Kč, což je jistě částka, kterou každý zodpovědný chovatel může pro informaci o zdraví svého chrtíka obětovat.
Uvítáme, pokud chovatelé a majitelé poskytnou výsledky vyšetření i u jedinců, kteří jsou již vyřazeni z chovu, nebo jsou nechovní a nikdy k chovu nebyli využiti. Tato iniciativa je dobrovolná.

 

Po tříletém mapování by výsledky zpracovala poradkyně chovu KCHICH ve spolupráci s MVDr. Čápem z veterinární kliniky Kolmá a paní Zdenou Vaňourkovou, poradkyní chovu Klubu chovatelů českého strakatého psa, která stejný screaning a vyhodnocení prováděla ve svém klubu. Rádi bychom při vyhodnocení spolupracovali i se zahraničními kluby italských chrtíků, které mají povinnost testů luxace pately zavedenou. Veškeré výsledky výzkumu a závěry a případná navrhovaná chovatelská doporučení budou konzultovány se zúčastněnými kluby a budou jim plně poskytnuty.

 

V posledním čísle zpravodaje KCHICH bude uveřejněn seznam chovných jedinců, u nichž je již výsledek vyšetření na luxaci pately znám. Pro zápis vrhů a vystavení krycích listů od 1. 1. 2014 bude třeba zaslat protokol o vyšetření feny a psa/psů u těch jedinců, kteří nebudou na tomto seznamu. Pro účast na bonitaci bude třeba doložit protokol o vyšetření na luxaci pately. Minimální věk pro absolvování vyšetření je dosažený 1 rok.
Další podrobnější informace uveřejníme ve zpravodaji 4/2013. Rádi zodpovíme dotazy k tomuto tématu.

 

 

Pro posouzení luxace pately vybírejte veterináře, kteří jsou Komorou veterinárních lékařů certifikováni jako odborní posuzovatelé luxace pately viz. odkaz http://www.vetkom.cz/ordinations/patela

 

Kopie zdravotních testů zasílejte na mail: stribrnypotok@centrum.cz nebo na adresu: Věra Slapničková, Rtyně nad Bílinou 139, 417 62
Helena Podaná, poradkyně chovu